Żywienie w chorobach wątroby

ŻYWIENIE W CHOROBACH WĄTROBY

Opracowanie: dr n. med. Lucyna Pachocka Kierownik Ogólnopolskiego Centrum
Dietetyki Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

Zalecana aktywność fizyczna – przynajmniej 20 minut dziennie. Intensywność adekwatna do stanu zdrowia i wydolności fizycznej